Cài đặt trực tuyến

Để cài đặt phần mềm đấu thầu, bạn có thể ấn vào nút cài đặt bên dưới để cài đặt phần mềm đấu thầu năm 2019 của Bệnh viện quân y 121.
Máy tính bạn cần có: Windows Installer 4.5 và Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 and x64). Nếu máy tính bạn chưa có hệ thống cài đặt sẽ tự động tải về từ trang Microsoft.
Phiên bản hiện tại: 2019.10.11.3 (Version 2)
(Nhà thầu chú ý cần cập nhật lại phần mềm mới nhất và cơ sở dữ liệu mới nhất (V2))

Cài đặt phần mềm


Chú ý:
1. Mã công ty của mỗi nhà thầu cho năm 2019 là: CTY2019001
  * CTY2019: ký hiệu mã công ty đấu thầu cho năm 2019.
  * 001: là số thứ tự lúc nhà thầu mua hồ sơ tại bệnh viện.
=> Tóm lại: nhà thầu cần nhập chính xác mã công ty mà bệnh viện cung cấp, nếu nhà thầu nhập sai hoặc không đúng hệ thống sẽ không nhận dạng được công ty đó.
2. Nhà thầu đấu nhiều gói:
   Nếu nhà thầu mua nhiều gói thầu, cần nhập liệu trên nhiều máy khác nhau. Chúng tôi cho phép 1 nhà thầu nộp nhiều đĩa, với điều kiện mỗi đĩa là 1 hoặc nhiều gói thầu khác nhau (không được trùng lắp dữ liệu giữa cái gói thầu).
   Ví dụ: một nhà thầu A mua 5 gói thầu: gói G1N1,G200,G300,G400,G500. Nhà thầu A có thể nhập liệu trên 3 máy tính khác nhau. Lúc đấu thầu xong, xuất file ghi đĩa cho bệnh viện cần chú ý như sau:
   - Máy tính 01: đấu gói G1N1,G200 => xuất file cho gói G1N1,G200
   - Máy tính 02: đấu gói G300,G400 => xuất file cho gói G300,G400
   - Máy tính 03: đấu gói G500 => xuất file cho gói G500
=> Chú ý: 1 gói thầu không được nhập liệu ở 2 máy tính khác nhau.

Mở ứng dụng

Nếu phần mềm đấu thầu đã được cài đặt, bạn có thể khởi động ứng dụng ngay tại đây.

Khởi động »

Hỗ trợ

Email: phugia1990@gmail.com
Hotline: 090 707 65 66 (Phú Gia)

Send email »